Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Δημοτική Αστυνομία (Σύσταση - Οργάνωση - Αρμοδιότητες - Εκπαίδευση - Κατάργηση - Διαθεσιμότητα)

Δημοτική Αστυνομία (Σύσταση - Οργάνωση - Αρμοδιότητες - Εκπαίδευση - Κατάργηση - Διαθεσιμότητα)

Τοπική αυτοδιοίκηση - Δήμοι-Ο.Τ.Α. - Περιφέρειες - Δημόσια Διοίκηση

Γνήσιο υπογραφής - Επικύρωση αντιγράφων - Υπεύθυνη δήλωση

Ωράριο εργασίας, άδειες, αργίες υπαλλήλων ΟΤΑ, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Εργατική Νομοθεσία

Θέματα υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.

Θέματα υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.

Θέματα υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.